មេរៀនព្រះធម៌

សំនួរ & ចម្លើយ (41-50)

សំនួរ និងចម្លើយ 41-50

41.តើគេធ្វើបុណ្យពុទ្ធាភិសេកដើម្បីអ្វី?
42.តើអ្វីជាតួបុណ្យនិងបាប?
43.ក្នុងរឿងភិក្ខុមួយអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យរក្សាតែរបស់មួយគឺចិត្តតើមានវិធីរក្សាយ៉ាងដូចម្តេច?
44.ហេតុអ្វីទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនអនុញ្ញាតឲ្យបព្វជិតប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតដូចគ្រហស្ថធម្មតា?
45.សក្កទេវរាជមានមហេសីដល់ទៅ៤ ចុះហេតុអ្វីក៏មានឈ្មោះថាសុជម្បតិ (ប្តីនាងសុជាតា) តែម្នាក់ទៅវិញ?
46.តើបុគ្គលអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្រោយមកក៏ចូលទៅកាន់សាសនាដទៃតើចាត់ជាមិច្ឆាទិដ្ឋិទេ?
47.តើអ្នកហាមគេមិនឲ្យធ្វើទាន មានទោសយ៉ាងណា? 
48.គេខ្ចីលុយយើងធ្វើបុណ្យ ក្រោយមកគេអត់សង យើងអាក់អន់ចិត្តតើបានបុណ្យឬអត់?
49.តើមានវិធីអ្វីដើម្បីទប់ស្កាត់លោភៈទោសៈមោហៈ? 
50.ទាក់ទងនឹងការឆ្លងជាតិ? 

បានទស្សនា៖ 2648 ដង