មេរៀនព្រះធម៌

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា CD-MP3 17

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា CD-MP3 17
សម្តែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ ព្រះភិក្ខុ វជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ប្រទេសកម្ពុជា ។

បានទស្សនា៖ 5303 ដង