មេរៀនព្រះធម៌

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា CD-MP3 15

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា CD-MP3 015
សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

បានទស្សនា៖ 3185 ដង