មេរៀនព្រះធម៌

អានសៀវភៅជំនួយសតិ ភាគ៣

ជំនួយសតិ ភាគ៣
រៀបរៀងដោយ លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស
អានដោយ ឧបាសិកា ឳម លក្ខណា
សូមអនុមោទនា !!!

បានទស្សនា៖ 534 ដង