មេរៀនព្រះធម៌

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា ០១

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា ០១

បង្រៀនដោយ ភិក្ខុអគ្គចិត្តោ យ៉ុន យី

ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

សូមអនុមោទនា !!!

[download id=”1757″]

បានទស្សនា៖ 870 ដង