មេរៀនព្រះធម៌

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា ០1


សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា ០១
សម្តែងដោយភិក្ខុសីលសំវរោ ស៊ូ សាមុត
ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

បានទស្សនា៖ 1711 ដង