មេរៀនព្រះធម៌

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យកឋិនទាន 2011

សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

បានទស្សនា៖ 1977 ដង