មេរៀនព្រះធម៌

របៀបអានភាសាបាលី មេរៀនទី២ (ស្រះ)មេរៀនភាសាបាលី
បង្រៀនដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ប្រទេសកម្ពុជា

បានទស្សនា៖ 1953 ដង