មេរៀនព្រះធម៌

សិង្គាលកសូត្រ


សិង្គាលកសូត្រ
បង្រៀនដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

បានទស្សនា៖ 2284 ដង