មេរៀនព្រះធម៌

បេសកម្មនៅរ៉ូម ម៉ូណាកូ ប៉ារីស (Video)

បទសម្ភាសន៍ក្រោយពេលជួបសម្តេចប៉ាប


បទបង្ហាញនៅទីក្រុងរ៉ូម៖ នេក្ខម្មបារមី​ និងបញ្ហាបរិស្ថាន


ទស្សនា​សារមន្ទីរជាតិនៅទីក្រុងរ៉ូម​ ប្រទេសអីតាលី


ទស្សនាព្រះវិហារ​ Peter’s Basilica ដ៏ធំជាងគេរបស់កាតុលិ


កិច្ចពិភាក្សាអំពីអន្តរសាសនានិងបញ្ហាបរិស្ថាននៅទីក្រុងរ៉ូម


ចេញដំណេីរពីទីក្រុងរ៉ូម​ Rome ទៅកាន់ម៉ូណាកូ​ Monaco


ខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃការសំណេះសំណាលនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិនៃប្រទេសម៉ូណាកូ


ខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃការសំណេះសំណាលនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិនៃប្រទេសម៉ូណាកូ


ខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃការសំណេះសំណាលនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិនៃប្រទេសម៉ូណាកូ


កិច្ចពិភាក្សានៅទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៣ ខែមករា


បានទស្សនា៖ 2102 ដង