មេរៀនព្រះធម៌

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា ០១


សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា ០១
សម្តែងដោយភិក្ខុសុវណ្ណត្តេរោ វង់ ទំព័រ
ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

បានទស្សនា៖ 1526 ដង