មេរៀនព្រះធម៌

នាទីអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ

នាទីអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ
ដោយ សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជូន ណាត
ចែកផ្សាយដោយ វត្តមណីរតនារាម

បានទស្សនា៖ 4906 ដង