មេរៀនព្រះធម៌

ស្ថាបនិក

គោត្តនាម នាម: តេ វិចិត្រ (Ven Viceth Te)

នាមបញ្ញតិ: និស្សយភទ្ទោ

ទីកន្លែងកំណើត: ភូមិរលួស ឃុំមោង ស្រុកមោឬស្សី ខេត្តបាត់ដំបង ប្រទេសកម្ពុជា ។

ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន: វត្តបទុម៉ាល័យ ឃុំណៃមឿង ស្រុកមឿង ខេត្តឧប៊ុនរាជធានី ប្រទេសថៃ ។

សមណសិស្សវត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ប្រទេសកម្ពុជា ។

E-mail: tevicheth@live.com