មេរៀនព្រះធម៌

លក្ខន្តិកៈ

ខាងក្រោមនេះ ជាលក្ខន្តិកៈសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងយកព្រះធម៌ដែលសម្តែង និងបង្រៀនដោយ លោកម្ចាស់គ្រូ

ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ទៅផ្សព្វផ្សាយជាធម្មទានបន្តតាមបណ្តាញសង្គមផ្សេងៗ មាន YouTube ឬ Facebook ជាដើម ។


១.ផ្នែកការបង្កើត YouTube Channel (ឬបណ្តាញសង្គមផ្សេងៗ)   


* មិនអនុញ្ញាតអោយបង្កើត YouTube Channel ដាក់ឈ្មោះ San Socheaសាន សុជា ឡើយ (រួមទាំង San Sochea Live, San Sochea Fan, San Sochea Dhamma, San Sochea TV. ជាដើម) ។

២.ផ្នែកដាក់រូប ឬ Thumbnail


* មិនអនុញ្ញាតអោយកាត់តរូបភាពមនុស្សស្រី ឬ រូបដែលមិនសមរម្យដាក់ក្នុងវីដេអូ ឬ Thumbnail ឡើយ ។

* មិនអនុញ្ញាតអោយកាត់រូបដាក់ជាមួយអ្នកផ្សេង ដោយទំនងញុះញង់ ឬធ្វើអោយអ្នកដទៃយល់ច្រឡំ ។


៣.ផ្នែកដាក់ចំណងជើង

* មិនអនុញ្ញាត រាល់ការដាក់ចំណងជើងវីដេអូ ដែលមិនសមរម្យ ។


៤.ផ្នែកកាត់តវីដេអូ

* មិនអនុញ្ញាតឲ្យកាត់តវីដេអូដោយប្រាសចាកន័យសេចក្តីដើមឡើយ។


៥.ផ្នែក Upload វីដេអូ

* មិនអនុញ្ញាត អោយទាញយកវីដេអូទាំងស្រុង ពី Facebook ទៅ Upload  ចូល YouTube ឡើយ (អនុញ្ញាតិអោយកាត់យកចំនុចសំខាន់ៗ​) ។


៦.ផ្នែកទទួលជំនួយ

* មិនអនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់ YouTube Channel ឬ Facebook Page ទាំងអស់រកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមតាមរយៈការដាក់គណនីធនាគារ ឬវីងនៅក្រោមវីដេអូ (Video Description) ឡើយ មិនថាក្រោមហេតុផលណាក៏ដោយ (លក្ខន្តិកៈ ចំណុចទី៦នេះ នឹងចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ នេះតទៅ) ។


បញ្ជាក់ :

* បើលោកអ្នកមិនអនុវត្តតាមលក្ខន្តិកៈខាងលើ ក្រុមការងារនឹងចាត់ការតាមវិធានការ (អាចនឹងលុបវីដេអូ ឬ បិទ Channel តែម្តង) ។