វត្តមណីរតនារាម

ការនិមន្តព្រះភិក្ខុ វជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា >> ពុទ្ធបរិស័ទនៅសហរដ្ឋអាមេរិក(North California) មានសេចក្តីជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែង ដោយមានការអនុគ្រោះនិងទទួល ពីលោកម្ចាស់គ្រូ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា បាននិមន្តមកសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូង នឹងមានការសម្តែងព្រះធម៌ជាធម្មទាន ប្រគេន និងជូនដល់ ព្រះសង្ឃ និងពុទ្ធបរិស័ទ រដ្ឋកាលីហ្វ័ញ៉ានៅផ្នែកខាងជើង។ដែលមានកម្មវិធីសម្តែងព្រះធម៌ដូចខាងក្រោមនេះ។ ថ្ងែសុក្រ ទី ២៨ ខែមិថុនា(6/28/2013) មោង 1:00pm នៅ Modesto Cambodian Buddhist Society 1538 Grimes Ave. Modesto Ca 95358 Phone# (209)522-3138 >ថ្ងៃសៅរិ៍ ទី២៩ ខែមិថុនាវេលាព្រឹក(6/29/2013)មោង12:30pm នៅTemple in Lodie _ថ្ងៃសៅរិ៍ ទី២៩ ខែមិថុនាវេលាល្ងាច (6/29/2013) មោង 5:30pm នៅSangkharam Temple 701 Sonora Ave. Modesto, Ca 95351 # (209)303-3737_ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៣០ ខែមិថុនា វេលាល្ងាច(6/30/2013) ម៉ោង 5:30pm សមាគមសីលSacramento # (916) 622-4675 _ថ្ងែចន្ទ ទី១ ខែកក្កដា វេលាព្រឹក (7/1/2013) ម៉ោង 9:00am នៅ Temple in Oakland _ថ្ងៃចន្ទ ទី១ ខែកក្កដា វេលា ថ្ងៃត្រង់ (7/1/2013) មោង 1:00Pm នៅThe Nagara Dhamma Temple 3225 Lincoln way, San Francisco, CA 94122 #(415)665-7566_July 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 នៅទី ក្រុង Long Beach. _July 13, 14, 15, 16, 17, នៅទីក្រុង Boston MA _ថ្ងៃ សុក្រ ទី១៩ ខែកក្កដា (7/19/2013) មោង 5:00pm នៅ Watt Buddha Sasnak Rank Sei 2533 N. Valentine Avenue Fresno CA 93722 # (559) 349-3821. សូមទាក់ទងជាមួយខ្ញុំព្រះករុណានាងខ្ញុំ ឧបាសិកា ឃី គិមលាង (916)622-4675 ទីក្រុង Long Beach លោកបញ្ញា(562)508-8556 ទីក្រុង Boston ឧបាសិកា ថានិក (978)332-1481សូមអនុមោទនា!សូមអនុមោទនា!សូមអនុមោទនា !!!។

ដំណើរធម្មយាត្រាទៅកាន់ប្រទេសថៃ

[playlist id=19 width=520 height=550]

Copyright© 2012||វត្តមណីរតនារាម||ខេត្តពោធិ៍សាត់||ប្រទេសកម្ពុជា||Design and hosting by iConnectcambodia

សូមអនុមោទនា​ !!!