ធម៌បទ,ស្មូត (MP3)

mp3 copy

 

នេះគឺជាធម៌បទផ្សេងៗ

ដែលសូត្រដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា

 

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

hand_right ទាញយកទាំងអស់ (1385 downloads) បានទស្សនា (1878)

ឯកសារគួរទស្សនាជាច្រើនទៀត :

Did you like this? Share it:
ពាក្យគន្លឹះ ធម៌បទ

មតិរបស់អ្នក!!!

សូមអរគុណសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិរបស់លោកអ្នក!!!

មាតិកាព្រះធម៌

សិ្ថតិអ្នកចូលទស្សនា