2013-10-22_080912
បដិច្ចសមុប្បាទទីបនី និងបច្ច័យ ២៤ ដោយសង្ខេប រៀបរៀងដោយ ភិក្ខុសីលសំវរោ ស៊ូ សាមុត ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ សូមអនុមោទនា!!!

បដិច្ចសមុប្បាទទីបនី និងបច្ច័យ ២៤ ដោយសង្ខេប (សៀវភៅ)adioshow
នេះគឺជាអាល់ប៊ុមធម៌សូត្រ ដែលសូត្រដោយ លោកម្ចាស់គ្រូវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ព្រមទាំងព្រះសង្ឃវត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ សូមអនុមោទនា!!!

ធម៌សូត្រ (លោកម្ចាស់គ្រូ)


123
នេះគឺជាអាល់ប៊ុមធម៌សូត្រ ដែលសូត្រដោយព្រះសង្ឃវត្តមណីរតនារាម ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម សម្រាប់ចែកជាធម្មទាន !!!

ធម៌សូត្រ | វត្តមណីរតនារាមkhmer-song
នេះគឺជាអាល់ប៊ុមភ្លេងខ្មែរ ដែលក្នុងនោះមានការប្រគុំ ខ្លុយ, ទ្រ, ការផ្លុំស្លឹកជាដើម ដែលសុទ្ធសឹងតែជាភ្លេងខ្មែរពិតៗ សូមស្តាប់ និងទាញយកតាមសេចក្តីត្រូវការ

ភ្លេងខ្មែរផ្សេងៗ


4
រយៈពេល​ជា​យូរ​ឆ្នាំ​មកហើយ ដែល​យើងទាំងអស់គ្នា​បានឮ​ផ្ទាល់​នឹង​ត្រចៀក​ពី​មជ្ឈដ្ឋាន​ខ្លះថា ភ្លេងពិណពាទ្យ​ជា​ភ្លេង​សៀម ហើយ​គេ​នាំគ្នា​និយាយ​យ៉ាង​រអិលមាត់​ថា ភ្លេង​សៀមៗ​តែម្ដង​ដោយ​គ្មាន​ពិចារណា ។

ភ្លេងពិណពាទ្យ


sansochea
ឆ្លើយសំនួរតាមបុស្តិ៍វិទ្យុ (61-71) សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់….

ឆ្លើយសំនួរតាមបុស្តិ៍វិទ្យុ (61-71)
ឧបាសិកា ឱម លក្ខណា
ជំនួយសតិ ភាគ៩ រៀបរៀងដោយ លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស អានដោយ ឧបាសិកា ឳម លក្ខណា សូមអនុមោទនា !!!

អានសៀវភៅជំនួយសតិ ភាគ៩


ឧបាសិកា ឱម លក្ខណា
ជំនួយសតិ ភាគ៨ រៀបរៀងដោយ លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស អានដោយ ឧបាសិកា ឳម លក្ខណា សូមអនុមោទនា !!!

អានសៀវភៅជំនួយសតិ ភាគ៨


396998_151740998268690_1724054596_n
ជំនួយសតិ ភាគ៧ រៀបរៀងដោយ លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស អានដោយ ឧបាសិកា ឳម លក្ខណា សូមអនុមោទនា !!!

អានសៀវភៅជំនួយសតិ ភាគ៧


396998_151740998268690_1724054596_n
ជំនួយសតិ ភាគ៦ រៀបរៀងដោយ លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស អានដោយ ឧបាសិកា ឳម លក្ខណា សូមអនុមោទនា !!!

អានសៀវភៅជំនួយសតិ ភាគ៦396998_151740998268690_1724054596_n
ជំនួយសតិ ភាគ៥ រៀបរៀងដោយ លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស អានដោយ ឧបាសិកា ឳម លក្ខណា សូមអនុមោទនា !!!

អានសៀវភៅជំនួយសតិ ភាគ៥


396998_151740998268690_1724054596_n
ជំនួយសតិ ភាគ៤ រៀបរៀងដោយ លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស អានដោយ ឧបាសិកា ឳម លក្ខណា សូមអនុមោទនា !!!

អានសៀវភៅជំនួយសតិ ភាគ៤


396998_151740998268690_1724054596_n
ជំនួយសតិ ភាគ៣ រៀបរៀងដោយ លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស អានដោយ ឧបាសិកា ឳម លក្ខណា សូមអនុមោទនា !!!

អានសៀវភៅជំនួយសតិ ភាគ៣


ឧបាសិកា ឱម លក្ខណា
ជំនួយសតិ ភាគ២ រៀបរៀងដោយ លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស អានដោយ ឧបាសិកា ឳម លក្ខណា សូមអនុមោទនា !!!

អានសៀវភៅជំនួយសតិ ភាគ២
yonyi
សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា ០១ បង្រៀនដោយ ភិក្ខុអគ្គចិត្តោ យ៉ុន យី ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ សូមអនុមោទនា !!!

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា ០១


yonyi
បង្រៀនព្រះធម៌ CD-MP3 01 បង្រៀនដោយ ភិក្ខុអគ្គចិត្តោ យ៉ុន យី ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ សូមអនុមោទនា !!!

បង្រៀនព្រះធម៌ CD-MP3 01


553262_141293359340743_1591893674_n
សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា ០១ សម្តែងដោយភិក្ខុសីលសំវរោ ស៊ូ សាមុត ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា ០1003222
សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា 02 សម្តែងដោយភិក្ខុសុវណ្ណត្តេរោ វង់ ទំព័រ ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា ០២


mp3
សម្តែងព្រះធម៌នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ សូមអនុមោទនា !!!

សម្តែងព្រះធម៌នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី


sansochea
សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

បុណ្យកឋិនទាន​​ & ឆ្លងកុដិ


DSC05200
បុណ្យកឋិនទាន 2009 សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ សូមអនុមោទនា !!!

បុណ្យកឋិនទាន 2009


adioshow
សម្តែងព្រះធម៌នៅប្រទេសភូមា សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ សូមអនុមោទនា !!!

សម្តែងព្រះធម៌នៅប្រទេសភូមា


adioshow
សិង្គាលកសូត្រ បង្រៀនដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

សិង្គាលកសូត្រadioshow
បង្រៀនដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ សូមអនុមោទនា !!!

បកិណ្ណកធម៌


thum
មេរៀនកម្មកថា បង្រៀនដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ សូមអនុមោទនា !!!

មេរៀនកម្មកថាadioshow
នេះគឺជាសម្លេងមេរៀនព្រះធម៌ ព្រះអភិធម្ម ដែលបង្រៀនដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ សូមអនុមោទនា!!!

មេរៀនធម្មសង្គណីadioshow
នេះគឺជាសម្លេងមេរៀនព្រះធម៌ ព្រះអភិធម្ម ដែលបង្រៀនដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់

មេរៀនព្រះអភិធម្ម CD-MP3 07


adioshow
នេះគឺជាសម្លេងមេរៀនព្រះធម៌ ព្រះអភិធម្ម ដែលបង្រៀនដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់

មេរៀនព្រះអភិធម្ម CD-MP3 06


sansochea
បហុតវិត្តោ  បុរិសោ             សហិរញ្ញោ សភោជនោ ឯកោ  ភុញ្ជតិ សាទូនិ            តំ​​ បរាភវតោមុខំ ។

បរាភវសូត្រ គាថាទី​ ៦