thum
មេរៀនកម្មកថា បង្រៀនដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ សូមអនុមោទនា !!!

មេរៀនកម្មកថាadioshow
នេះគឺជាសម្លេងមេរៀនព្រះធម៌ ព្រះអភិធម្ម ដែលបង្រៀនដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ សូមអនុមោទនា!!!

មេរៀនធម្មសង្គណី


adioshow
នេះគឺជាសម្លេងមេរៀនព្រះធម៌ ព្រះអភិធម្ម ដែលបង្រៀនដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់

មេរៀនព្រះអភិធម្ម CD-MP3 07adioshow
នេះគឺជាសម្លេងមេរៀនព្រះធម៌ ព្រះអភិធម្ម ដែលបង្រៀនដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់

មេរៀនព្រះអភិធម្ម CD-MP3 06


sansochea
បហុតវិត្តោ  បុរិសោ             សហិរញ្ញោ សភោជនោ ឯកោ  ភុញ្ជតិ សាទូនិ            តំ​​ បរាភវតោមុខំ ។

បរាភវសូត្រ គាថាទី​ ៦adioshow
នេះគឺជាសម្លេងមេរៀនព្រះធម៌ ព្រះអភិធម្ម ដែលបង្រៀនដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់

មេរៀនព្រះអភិធម្ម CD-MP3 05adioshow
នេះគឺជាសម្លេងមេរៀនព្រះធម៌ ព្រះអភិធម្ម ដែលបង្រៀនដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់

មេរៀនព្រះអភិធម្ម CD-MP3 04


adioshow
នេះគឺជាសម្លេងមេរៀនព្រះធម៌ ព្រះអភិធម្ម ដែលបង្រៀនដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់

មេរៀនព្រះអភិធម្ម CD-MP3 03


adioshow
នេះគឺជាសម្លេងមេរៀនព្រះធម៌ ព្រះអភិធម្ម ដែលបង្រៀនដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់

មេរៀនព្រះអភិធម្ម CD-MP3 02


adioshow
ឥត្ថីធុត្តោ សុរាធុត្តោ…..អក្ខធុត្តោ ច យោ នរោ លទ្ធំ លទ្ធំ វិនាសេតិ…..តំ បរា ភវតោ មុខំ ។ ជនអ្នកប្រព្រឹត្ត…..ល្បែងបីប្រការ…..ល្បែងស្រីល្បែងស្រា…..ល្បែងភ្នាល់ទាំងឡាយ ធ្វើទ្រព្យខ្លួនមាន…..ឲ្យអន្តរាយ…..ការល្បែងទាំងឡាយ…..នាំអោយវិនាស ។

បរាភវសូត្រ គាថាទី ៨adioshow
ជាតិត្ថទ្ធោ ធនត្ថទ្ធោ…..គោត្តត្ថទ្ធោ ច យោ នរោ សញ្ញាតឹ អតិមញ្ញេតិ…..តំ បរា  ភវតោ មុខំ ។

បរាភវសូត្រ គាថាទី ៧


adioshow
បហុតវិត្តោ  បុរិសោ            សហិរញ្ញោ សភោជនោ ឯកោ  ភុញ្ជតិ សាទូនិ          តំ​​ បរា ភវតោ មុខំ ។

បរាភវសូត្រ គាថាទី ៦


adioshow
យោ  ព្រាហ្មណំ  សមណំ វា                  អញ្ញំ វាបិ វនិព្វកំ មុសាវាទេន  វញ្ចេតិ                            តំ បរាភវតោ មុខំ ។

បរាភវសូត្រ គាថាទី​ ៥


adioshow
យោមាតរំបិតរំវា                        ជិណ្ណកំគតយោព្វនំ បហុសន្តោនភរតិ                         តំបរាភវតោមុខំ។

បរាភវសូត្រ គាថាទី ៤