ទំនាក់ទំនង


ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
E-mail: maniratanaram@yahoo.com

ផ្នែកធម្មទាន
ភិក្ខុបញ្ញាបរមោ ស៊ុន គីមហុង  (វត្តមណីរតនារាម)
Tel: ០៩២ ៤០៩ ៥៩៨ ឬ 017​ 808 793
E-mail: sunkoemhong@gmail.com

ស្ថាបនិក
លោក តេ  វិចិត្រ 
Tel: 012 407 300
E-mail: tevicheth@live.com

បានទស្សនា: 3349