បង្រៀនព្រះធម៌នៅខេត្តកំពត ០៥


បង្រៀនព្រះធម៌នៅខេត្តកំពត 05
សម្តែងដោយ ភិក្ខុអគ្គចិត្តោ យ៉ុន យី
ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

បានទស្សនា: 814

Leave a comment