បង្រៀនព្រះធម៌នៅខេត្តកំពត ០៣


បង្រៀនព្រះធម៌នៅខេត្តកំពត 04 សម្តែងដោយ ភិក្ខុអគ្គចិត្តោ យ៉ុន យី ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ សូមអនុមោទនា !!!

បានទស្សនា: 901


Leave a comment

2 thoughts on “បង្រៀនព្រះធម៌នៅខេត្តកំពត ០៣