សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា 05


សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា 05
សម្តែងដោយ ភិក្ខុអគ្គចិត្តោ យ៉ុន យី
ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់
សូមអនុមោទនា !!!

បានទស្សនា: 1063

Leave a comment