បង្រៀនព្រះធម៌នៅខេត្តកំពត 02


បង្រៀនព្រះធម៌នៅខេត្តកំពត 02 សម្តែងដោយ ភិក្ខុអគ្គចិត្តោ យ៉ុន យី ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ សូមអនុមោទនា !!!

បានទស្សនា: 760

Leave a comment