មេរៀនព្រះអភិធម្មស្រុកស្ទោង ខេត្ដកំពង់ធំ CD-MP3 01នេះគឺជាសម្លេងមេរៀនព្រះធម៌ ព្រះអភិធម្ម
ដែលបង្រៀនដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់

បានទស្សនា: 3874

Leave a comment