វីដេអូ

bsipost
មេរៀនព្រះអភិធម្មមូលដ្ឋាន BSI Study Online #01 [03/10/2015] ថ្នាក់រៀនអភិធម្មមូលដ្ឋានតាម Online នៃវិទ្យាស្ថានពុទ្ធិកសក្យបុត្រ បានចាប់ផ្តើមហើយ។សូមសិក្ខាកាមទាំងអស់ទស្សនាវីដេអូនេះ ដើម្បីរំលឹកមេរៀនឡើងវិញ។

មេរៀនព្រះអភិធម្មមូលដ្ឋាន BSI Study Online #01
បុណ្យសង្ឃទាន វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ប្រទេសកម្ពុជា សូមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីបុណ្យទាំងស្រុងដូចតទៅ

បុណ្យសង្ឃទាន


សម្តែងព្រះធម៌នៅ USA 2014 វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ប្រទេសកម្ពុជា សូមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីបុណ្យទាំងស្រុងដូចតទៅ

សម្តែងព្រះធម៌នៅ USA 2014


បុណ្យកឋិនទាន ២០១២ វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ប្រទេសកម្ពុជា សូមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីបុណ្យទាំងស្រុងដូចតទៅ

បុណ្យកឋិនទាន ២០១២
របៀបអានភាសាបាលី វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ប្រទេសកម្ពុជា សូមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីបុណ្យទាំងស្រុងដូចតទៅ

របៀបអានភាសាបាលី


ព្រះពុទ្ធបដិមាមាស​ 65 តម្លឹង 5 ជី វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ប្រទេសកម្ពុជា សូមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីបុណ្យទាំងស្រុងដូចតទៅ

ព្រះពុទ្ធបដិមាមាស​ 65 តម្លឹង 5 ជី


បុណ្យកឋិនទាន ២០១៣ វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ប្រទេសកម្ពុជា សូមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីបុណ្យទាំងស្រុងដូចតទៅ

បុណ្យកឋិនទាន ២០១៣​ (5 DVD)
បុណ្យបច្ច័យបួន កាលបរិច្ឆេទៈ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី​១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ នៅកុដិលេខ២៩ វត្តឧណ្ណាលោម រាជធានីភ្នំពេញ ។

បុណ្យបច្ច័យបួន (២០១២)11077853_426999687425279_6149010383866616213_n
និពន្ធដោយ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា , ស្មូតដោយ ឧបាសិកា នេត លីអេង, ក្នុងកម្មវិធី នាទីព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់និងសង្គម ។

សំណោករបស់យាយ


Ven San Sochea សម្តែងព្រះធម៌ (បុណ្យញោម រី)
សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា សម្តែងដោយព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ។ នៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យរបស់ឧបាសិកា រី ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ។

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា (បុណ្យញោម រី)