មេរៀនភាសាបាលី (សាន សុជា)

DVD
មេរៀនភាសាបាលី បង្រៀនដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ប្រទេសកម្ពុជា  

មេរៀនភាសាបាលី (Video)